Supervisie

 

Organisaties en functies veranderen tegenwoordig zo snel dat het voor iedere medewerker van groot belang is zich te blijven ontwikkelen. Er worden immers steeds hogere eisen gesteld aan professionaliteit, deskundigheid en klantgerichtheid. Congressen, cursussen en scholing zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Maar daarmee is niet gezegd dat het ook lukt de nieuwe kennis direct in de praktijk toe te passen. Supervisie is dan een zeer effectief hulpmiddel !

Supervisie is een didactische werkvorm gericht op het persoonlijk functioneren als professional. Daarbij gaat het er vooral om kennis, houding en vaardigheden te integreren in de praktijk én de persoon. Het is dus een leertraject waarbij methodisch wordt ingegaan op persoonlijke leervragen die je als professional in de praktijk tegenkomt. Het accent ligt op ervarend leren en persoonlijke ontwikkeling waarbij de werksituatie altijd het uitgangspunt is. Een belangrijk element van supervisie is het maken van een reflectieverslag van iedere bijeenkomst. De ervaring leert dat dit het leerproces intensiveert.

Voor wie ?

Voor iedereen die een beroep uitoefent waarin intensief met mensen wordt gewerkt en dan zowel voor startende als ervaren professionals. Bijvoorbeeld: managers, leidinggevenden, docenten, groepsleerkrachten, verpleegkundigen, verzorgenden, teamleiders, maatschappelijk werkers, therapeuten, artsen, fysiotherapeuten, P&O adviseurs, psychologen, gedragskundigen, beleidsfunctionarissen.

Hoe ?

Supervisie wordt individueel of in een groep van max. 3 personen gegeven. Iedere bijeenkomst duurt 1 ½ uur of voor een groep 2 uur. Het aantal bijeenkomsten is sterk afhankelijk van de leerbehoefte en doelstellingen. Meestal worden deze samen met de supervisant, leidinggevende en mij als supervisor bepaald. Daarna volgt een heldere offerte met inhoud, werkwijze, evaluatie, kosten en eventuele verslaglegging. Na goedkeuring van de offerte start het traject.

 RESULTATEN (o.a.):

–  Nog deskundiger en professioneler
–  Meer zelfkennis en zelfvertrouwen
–  Meer balans en daadkracht
–  Meer effectiviteit
–  Betere communicatie

Voor meer info of een beknopte brochure kun je me altijd even bellen of mailen (klik hier)