Leiderschapscoaching

 

 

leiderschapWat is het verschil tussen Management en Leiderschap ?

Management is een verzameling duidelijke werkzaamheden zoals  planning, sturing, controle, budgettering en problemen oplossen.  Dat is een complexe taak omdat er zoveel belangen op het spel staan. Management is dus cruciaal, maar het is geen leiderschap.

Leiderschap is iets totaal anders. Leiders nemen een organisatie mee in de toekomst, vinden nieuwe mogelijkheden. Leiderschap gaat over visie, veranderen, medewerkers bezielen maar vooral over het verbinden van mensen. Leiderschap gaat dus over gedrag.  Deze tijd vraagt steeds meer om leiderschap.

Anno 2017 worden er zeer hoge eisen gesteld aan Directeuren, Managers, Hoofden, Afdelingshoofden of Teamleiders. Het is dan ook een hele uitdaging om leiding te geven en het is geen overbodige luxe om daarbij ondersteund te worden. Leiderschapscoaching kan dan zeer effectief zijn ! Coaching bij het ontwikkelen van echtheid, openheid, daadkracht, leiderschap én een heldere communicatie. Dat zijn 5 kernbegrippen die in mijn stijl van coachen steeds terugkomen. Echter ten alle tijde staan jouw leerthema’s en doelen centraal.

Het Coachingstraject bestaat meestal uit ± 6 bijeenkomsten van 1½ uur waar op een gestructureerde en persoonlijke manier wordt gewerkt aan de thema’s die jou als Leider/Manager bezighouden en de doelen die jij wilt bereiken. Aan de hand van jouw praktijk-situaties reflecteren we op jouw rol en gedrag en kijken we waar aanpassingen nodig zijn. Coaching is bij mij niet zozeer ‘helpen’ als wel een intensief leertraject waarin je geprikkeld wordt jezelf te ontwikkelen en je kracht te her-ontdekken.

RESULTATEN (o.a.): 

  • Meer daadkracht en effectiviteit
  • Meer balans tussen ‘Hoofd-Hart-Handen’
  • Betere en heldere communicatie
  • Beter contact met medewerkers
  • Meer vitaliteit en souplesse
  • Meer balans tussen werk en privé

Voor meer informatie, een kennsmaking of een beknopte brochure over Leiderschapscoaching kun je me altijd bellen of mailen (klik hier).