Ontwikkelen van competenties

 

 

Tegenwoordig zijn er bijna voor iedere functie zgn. Competentie-profielen waarin duidelijk vermeld staat welke competenties nodig zijn voor een goede uitoefening van de functie. In een POP (=Persoonlijke Ontwikkelings Plan)  of een Contracteringsgesprek worden vervolgens door de leidinggevende met de werknemer afspraken gemaakt welke competenties extra aandacht nodig hebben en op welke manier dat het beste plaatsvindt.
Voorbeelden van competenties zijn: overtuigingskracht, stressbestendigheid, grenzen stellen, samenwerken, klantgerichtheid, conflicthantering, assertiviteit, besluitvaardigheid etc.

Een zeer effectieve manier bij het ontwikkelen van competenties is individuele Coaching.

Hoe ?

Aan de hand van jouw persoonlijke leer- en ontwikkelingsdoelen wordt een gestructureerd leertraject aangeboden. Een Coachingstraject bestaat meestal uit 6 bijeenkomsten van 1½ uur. Daarin staan we stil bij praktijksituaties en kijken we hoe je je anders/beter kunt gedragen of waar je jezelf belemmert. Door intensief te reflecteren en gespiegeld te worden ontstaat een proces van ervarend leren. Als coach help ik je om je keuzes helder te krijgen en je bewust te worden van wat je wilt, voelt, denkt en doet. Door je eigen verantwoordelijkheid te nemen en lef te tonen met ander gedrag ontwikkel je je competenties verder.

Na iedere bijeenkomst ga je je inzichten in de praktijk vertalen en experimenteer je waar mogelijk met ander gedrag. Vaak wordt er tussentijds een evaluatiegesprek samen met jou, je leidinggevende, en mij als coach gepland om te kijken of er voldoende ontwikkeling in het leerproces is.

RESULTATEN (o.a):

  • meer daadkracht
  • meer zelfvertrouwen
  • stressbestendigheid
  • beter communicerend
  • besluitvaardiger

Voor meer info, een kennismaking of een beknopte brochure kun je me altijd bellen of mailen (klik hier)